Biodiversiteit

Informatie over bijen en andere insecten die je bloeiende gazon bezoeken.

Biodiversiteit

Soortenrijkdom of  biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) binnen een gegeven ecosysteem of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden.

In het algemeen loopt de biodiversiteit van vele planten en dierensoorten in Nederland achteruit. Op deze pagina gaan we in op biodiversiteit in tuinen en openbaar groen en specifiek op bijen omdat deze vaak een graadmeter zijn hoe goed of slecht het gaat met de biodiversiteit (en omdat we hier kennis over hebben)

Hieronder een aantal video's met daarin uitleg over biodiversiteit.

Wist je dat.....

Een niet gemaaid gazon t.o.v. gemaaid gazon tot wel 10x meer bijen aantrekt!

Alle tuinen in Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit door de juiste planten te zaaien of te planten!
De paardenbloem voedsel biedt aan 27 soorten solitaire bijen. Er is zelfs een Paardenbloembij!

Juist ook cultuurplanten in tuinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit. Download en artikel van Steenbreek.