Bloemen en beestjes

Bloemen houden van beestjes en andersom. Ze houden elkaar in leven, de natuur zit best logisch in elkaar. Een strak gazon is eigenlijk niet meer dan een groene woestijn… Met Maai Mei Niet brengen we daar verandering in! 


Herken de bloemen en beestjes in jouw niet gemaaide grasmat via deze pagina. Als je meedoet met Maai Mei Niet dan krijg je dit overzicht eenvoudig in je mailbox, inclusief informatie over bloemen en bijen én een nectarscore van jouw eigen gazon.  Hieronder de plantensoorten die ook geteld gaan worden en een aantal bijensoorten, vlinders en zweefvliegen.

Herken de bloemen en beestjes in jouw niet gemaaide grasmat 

Planten

Bekijk hieronder de beschrijvingen van de planten die in je gazon kunnen voorkomen.
Naar plantbeschrijvingen

Beestjes

Bekijk hieronder de beestjes die op jouw bloeiende gazon afkomen
Naar beestjes

Gewone brunel: Prunella vulgaris

Kenmerken:

Een tamelijk klein blijvende meerjarige soort uit de Lipbloemenfamilie met een gedrongen, cilindervormige bloeiwijze met daarin meestal paarse tot blauwpaarse lipbloemen.

Stengels niet behaard. De basis van de stengel kruipt over de grond en wortelt regelmatig. . Als de bloeiwijze is uitgebloeid en de kronen zijn afgevallen lijkt het geheel op een klein bijenkorfje.

Niet te verwarren met:

Kruipend zenegroen: Ajuga reptans deze heeft blauwpaarse bloemetjes gegroepeerd in een bloeistengel, met ook bladeren ertussen.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Zandbijen, Groefbijen, Behangersbijen, Gewone maskerbij, Andoornbij, Blauwe metselbij en veel soorten hommels waaronder de Boomhommel. Vlinders zoals Zandoogje.

Gewone ereprijs: Veronica chamaedrys

Kenmerken:

Het zijn vrij forse, meerjarige planten met relatief grote bloemen, zeker voor een ereprijs. Meestal hebben ze twee rijen van dichte beharing op de stengel, maar soms zijn de stengels geheel behaard en dan valt op dat er twee rijvormige verdichtingen van haren op de stengels te zien zijn.

Ook de eironde tot elliptische bladeren zijn behaard en de bladsteel is kort tot hoogstens 6 mm lang.

De hemelsblauwe bloemkroon is tweezijdig symmetrisch en het bovenste blad is groter dan het onderste; de kroonbladen zijn donker geaderd, maar onder in de keel wit.

Niet te verwarren met:

Andere soorten als Grote ereprijs, Tijm ereprijs en Mannetjes ereprijs. Maar voor de nectartelling maakt het niet uit welk soort het betreft.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Diverse zandbijensoorten waaronder Ereprijszandbij, aantal groefbijensoorten, Rosse metselbij en honingbij.

Gewone margriet: Leucanthemum vulgare

Kenmerken:

Grote bloemhoofdjes met witte lintbloemen en geel hart.

Niet te verwarren met:

Madeliefjes maar die zijn veel kleiner

Interessante (voedsel)plant voor: 

Groefbijen, maskerbijen, tuinbladsnijder en Tronkenbij

Gewone rolklaver: Lotus corniculatus

Kenmerken:

Opvallende gele vlinderbloemen die in hoofdjes bij elkaar staan.

Niet te verwarren met:

n.v.t.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Hommels, bladsnijderbijen, Wolbijen en grasbij.

Gewoon biggenkruid: Hypochaeris radicata

Kenmerken:

bladeren aan beide zijden met stijve haren bezet, bladeren grof bochtig getand. Buitenste lintbloemen aan de onderkant grijsblauw gestreept; binnenste omwindselblaadjes heel lang. Geen bovengrondse uitlopers. Als je een blad in de lengte dubbelvouwt zie je, met wat fantasie, een ‘biggetje’.

Niet te verwarren met:

Muizenoor bladeren langwerpig, opvallend lange slappe haren, grijze onderkant. Buitenste lintbloemen aan de onderzijde rood gekleurd, binnenste omwindselblaadjes niet opvallend lang. Bovengrondse uitlopers die opnieuw wortelen en rozetten vormen. Naar de grijze onderkant van de bladeren is de plant ‘Muizenoor’ genaamd.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Roetbijen, Pluimvoetbij, Groefbijen en hommels.

Hondsdraf: Glechoma hederacea

Kenmerken

 De vierkante stengel kruipt over de bodem en wortelt telkens weer op de knopen. De bladeren zijn niervormig tot rondachtig, gekarteld en met een hartvormige voet. De plant heeft een sterke, kruidige netelgeur.

Bloemen staan vaak niet meer dan 1 tot 6 blauwpaarse of lila bloemen aan de opstijgende bloeistengels.

Niet te verwarren met:

Kruipend zenegroen; De bloemen wel enige gelijkenis met die van Kruipend zenegroen, maar die heeft op de onderlip donkere kleurstrepen en bij Hondsdraf ontbreekt dit.

Interessante (voedsel)plant voor: 
Hommels, vlinders en diverse solitaire bijen waaronder: zandbijen, metselbijen en groefbijen.

Knoopkruid: Centaurea jacea

Kenmerken:

Paarsrode bloemhoofdjes. De blaadjes onderaan het bloemhoofdje, genaamd omwindselblaadjes beginnen aan de voet als smalle blaadjes en versmallen bovenin tot een zwarte schub met stekels.

Niet te verwarren met:

Korenbloem, die heeft echter blauwe bloemen.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Pluimvoetbij, Tronkenbij, Groefbijen en hommels

Kruipend zenegroen: Ajuga reptans

Kenmerken

De plant kan  tot zo'n 40 cm hoog worden, maar blijft meestal wat kleiner. De planten maken lange bovengrondse uitlopers. Daardoor zie je vaak groepen van rechtopstaande stengels, die uit de kruipende stengels omhoog rijzen, met bloeiwijzen bij elkaar staan.

De bladeren zitten tegenoverstaand en kruisgewijs aan de vierkante stengel.

Niet te verwarren met:

Hondsdraf; De bloemen hebben wel enige gelijkenis met die van Hondsdraf, maar de tekening op de onderlip door de donkere kleurstrepen mis je bij Hondsdraf. 

Interessante (voedsel)plant voor: 
Hommels, vlinders, honingbijen en solitaire bijen zoals Gewone sachembij, Rosse- en blauwe metselbij

Kruipende boterbloem: Ranunculus repens

Kenmerken:

Open heldergele bloemen met geribbelde bloemstelen.

Niet te verwarren met:

Scherpe boterbloem; deze heeft ronde bloemstengels zonder ribbels.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Zandbijen, Groefbijen en hommels

Muizenoor: Pilosella officinarum

Kenmerken:

Bladeren langwerpig, opvallend lange slappe haren, grijze onderkant. Buitenste lintbloemen aan de onderzijde rood gekleurd, binnenste omwindselblaadjes niet opvallend lang. Bovengrondse uitlopers die opnieuw wortelen en rozetten vormen. Naar de grijze onderkant van de bladeren is de plant ‘Muizenoor’ genaamd.

Niet te verwarren met:

Gewoon biggenkruid, bladeren aan beide zijden met stijve haren bezet, bladeren grof bochtig getand. Buitenste lintbloemen aan de onderkant grijsblauw gestreept; binnenste omwindselblaadjes heel lang. Geen bovengrondse uitlopers. Als je een blad in de lengte dubbelvouwt zie je, met wat fantasie, een ‘biggetje’.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Roetbijen, Pluimvoetbij, Groefbijen, Tuinbladsnijder en hommels.

Madeliefje: Bellis perennis

Kenmerken:

Witte lintbloemen die soms aan de rand en onderkant wat rood aankleuren. Kleine bloemen, laag blijvend, maximaal 10-15 cm hoog. De bladeren zitten in een rozet. Bloeit lang.

Niet te verwarren met:

Gewone margriet: deze heeft veel grotere bloemen en heeft langere bloemstengels.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Zandbijen, Groefbijen, Tronkenbijen, 

Paardenbloem: Taraxacum officinale

Kenmerken:

Rozetten met bladeren die variëren van totaal niet ingesneden tot sterk ingesneden. En bladloze bloemstengel met daarop een geel bloemhoofdje. Als je stengel breekt dan verschijnt er wit melksap

Niet te verwarren met:

n.v.t.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Een van de populairste bloem voor heel veel bijensoorten! O.a. vele zandbijensoorten; Er is zelfs een Paardenbloembij! Daarnaast bezoek van vele groefbijen, metselbijen en hommels.

Paarse dovenetel: Lamium purpureum

Kenmerken:

Kleine paarse lipbloemen met vaak paars aangelopen bladeren. De stengels zijn vierkant. De plant kan tot 30 cm hoog worden maar vaak heel laag blijvend.

Niet te verwarren met:

Gevlekte dovenetel. Vaak hebben deze een witte vlek op het blad, maar je vind soms ook planten waarbij jonge bladeren nog geen witte vlekken hebben.  De plant is ook groter, soms tot 60 cm hoog. En je vind je vaak in de schaduw.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Gewone sachembijen, Metselbijen, Grote wolbij en hommels 

Pinksterbloem: Cardamine pratensis

Kenmerken:

De vaak vertakte bloemstengel heeft samengestelde bladeren met op de top licht lila tot roze-paarse bloemen. Onderaan de plant ook rozetbladeren. Ze kunnen tot 50 cm hoog worden.

Niet te verwarren met:

n.v.t.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Waardplant voor de vlindersoort het Oranjetipje! Ook bezocht door zandbijen.

Scherpe boterbloem: Ranunculus acris

Kenmerken:

Heldergele bloemen met ronde bloemstengel. De naam komt voort uit het feit dan als je aan de plant proeft je een scherpe smaak aan je tongpunt ervaart. WEL uitspuwen!

Niet te verwarren met:

Kruipende boterbloem; deze heeft een geribbelde stengel. 

Interessante (voedsel)plant voor: 

Zandbijen, Metselbijen, Groefbijen en hommels

Smalle weegbree: Plantago lanceolata

Kenmerken:

Smalle tot lancetvormige bladeren met parallelle nerven. Bloei in aren met naar buiten stekende witte helmknoppen.

Niet te verwarren met:

Groot weegbree; deze heeft ronde, bredere bladeren.

Interessante (voedsel)plant voor: 

Zandbijen

Witte klaver: Trifolium repens

Kenmerken:

Kruipende stengels met witte vlinderbloemen bovenaan de stengels. Kan tot 25 cm hoog worden maar vaak laagblijvend indien gazon regelmatig wordt gemaaid.

Niet te verwarren met:

Basterdklaver; deze heeft ook witte bloemen maar als ze zijn uitgebloeid verkleuren ze naar roze tot rood. Ook wortelen de stengels niet op de knopen, dat doet witte klaver wel

Interessante (voedsel)plant voor: 

Donkere zijdebij, Klaverdikpoot, metselbijen, Gewone Sachembijen en hommels.

Zachte ooievaarsbek: Geranium molle

Kenmerken:

De gehele plant is zacht behaard. De omtrek van de bladeren is rond, deze zijn tot ruim op de helft ingesneden. De bloemen zijn roze tot paarsblauw en ongeveer 1 cm in doorsnede.

Niet te verwarren met:

Robertskruid, echter de omtrek van de bladeren is niet rond maar driehoekig 

Interessante (voedsel)plant voor: 

Zandbijen en diverse vlindersoorten.

Beestjes in je gazon

Aardhommel

Deze hommel komt in vele tuinen voor, te herkennen aan twee gele strepen en een witte kont.

Bloembezoek:

Paarse dovenetel

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

Vroegbloeiende bloembollen in september te planten, deze zijn eerste voedselbron in het vroege voorjaar. Maar ook planten als Smeerwortel en Gewone ossentong zijn goede voedselbronnen.

Akkerhommel

Deze hommel komt in vele tuinen voor, te herkennen aan de bruine rug.

Bloembezoek:

Witte klaver, Paarse dovenetel

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

Vroegbloeiende bloembollen in september te planten, deze zijn eerste voedselbron in het vroege voorjaar. Maar ook planten als Smeerwortel en Echte Gamander zijn goede voedselbronnen.

Blinde bij

Deze zweefvlieg wordt vaak verward met bijen. Kenmerkend is het ontbreken van lange antennes zoals bijen hebben.

Bloembezoek:

Margriet, Paardenbloem, Duizendblad, Madeliefje

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

N.v.t.

Bruin zandoogje

Deze vlinder komt vaak in tuinen voor.

Bloembezoek:

Vooral distelsoorten

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

Lang gras ongemoeid laten, dat is n.l. de waardplant waar de vlinder eieren afzet.

Grote wolbij

Deze grote bij lijkt qua kleuren op een wesp en het mannetje vliegt als een zweefvlieg.

 Ze bekleden hun nest met beharing van diverse planten, daarom de naam wolbij..

Bloembezoek:

Rolklaver en Muizenoor

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

Planten zoals Ezelsoor aan te planten daar verzamelt ze de haren van.

Oranjetipje

Deze vlinder is gemakkelijk te herkennen aan de oranje vleugelpunten

Bloembezoek:

Geen specifieke voorkeur

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

De Pinksterbloem is de waardplant voor deze vlinder waar ze de eitjes op afzet. 

Pluimvoetbij

Deze solitaire bij komt vaak in tuinen voor.

Bloembezoek:

Gewoon biggenkruid, Muizenoor en andere composieten.

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

De voegen tussen je tegels niet dichtsmeren met specie. Deze bij graaft n.l. vaak nesten in de voegen tussen tegels. 

Rosse metselbij

Deze solitaire bij is de meest algemene bezoeker van bijenhotels

Bloembezoek:

Hondsdraf, dovenetel, witte klaver

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

Vroegbloeiende bloembollen in september te planten, deze zijn eerste voedselbron in het vroege voorjaar. Maar ook vroegbloeiende planten als Gevlekt longkruid en de Wilg zijn belangrijke voedselplanten. En hang een goed bijenhotel op.

Steenhommel

Deze hommel komt in vele tuinen voor, te herkennen aan de zwarte kleur met de oranje kont.

Bloembezoek:

Paardenbloem, Witte klaver

Je kunt deze soort nog meer helpen door o.a.:

Vroegbloeiende bloembollen in september te planten, deze zijn eerste voedselbron in het vroege voorjaar. Maar ook planten als Grote kattenstaart en Wilg zijn goede voedselbronnen.

Wil je meer weten over bijen?

Meld je dan aan voor onze gratis maandelijkse bijenportretten. Elke maand ontvang je een beschrijving van een bijensoort, informatie over de leefwijze, favoriete bloemen en nestelwijze. Uiteraard geïllustreerd met prachtige foto's

Wil je bijen leren herkennen?

In de webshop van het Bijen Educatiecentrum vind je diverse zoekkaarten en boeken die je als hulpmiddel kunt gebruiken. Ook geven we workshops over hommel- en bijenherkenning in het voorjaar.