Persinformatie

Maai Mei Niet: Ook Nederland gaan we in mei minder maaien 

In de afgelopen jaren is een groot deel van de insecten verdwenen. Als we op dezelfde manier doorgaan, blijven er binnen korte tijd geen insecten meer over. De grasmaaier grotendeels in de schuur laten staan, levert een belangrijke bijdrage aan behoud en versterking van de biodiversiteit in Nederland. Daarom willen de Bijenstichting, Flora van Nederland, Stichting Steenbreek en  Velt  samen met professionals en inwoners naar een ander maaibeheer waarin minder vaak wordt gemaaid.