Doe mee als professional

Doe mee als professional

Provincies, gemeenten, waterschappen en openbaar groenbeheerders spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de biodiversiteit, via bermen en groenstroken in de openbare ruimte die zich over vele duizenden kilometers uitstrekken: circa 140.000 kilometer bij wegen, 17.500 kilometer bij dijken en ongeveer 3000 kilometer bij spoor. Dat biedt mooie kansen. Hoe kan je als professional meedoen aan de campagne Maai Mei Niet? 

Expertmeeting 18 april

Stichting Steenbreek organiseerde op 18 april een expertmeeting voor professionals en andere geïnteresseerden over de campagne Maai Mei Niet en hoe tuinbezitters hierbij kunt betrekken. Yacine Ryckebusch van Velt is de expert tijdens deze meeting en geeft uitleg over de mogelijkheden, en zal ook je vragen beantwoorden.

Kijk hier de opnames terug

Maaien faseren, ecologisch beheren

Voor tuinbezitters is het makkelijk om niets te doen en hun gazon eens te laten groeien, maar voor openbaar bermbeheer ligt dat genuanceerder. Als groenbeheerders in mei niet maaien en dat in juni op grootschalige wijze wel doen, is dat funest voor talloze planten en dieren in bermen. Omdat in Nederland de biodiversiteit onder druk staat bieden de bermen en groenstroken een enorme kans planten en dieren de ruimte te geven. Daarvoor is ecologisch bermbeheer onontbeerlijk.

Blijf gedeeltelijk maaien in bermen en groenstroken om te voorkomen dat deze oppervlakte in bosland veranderd. Gras in de openbare ruimte kan snel verruigen. Dat verstikt andere planten waardoor kruiden en bloemen geen kans meer krijgen. En dus wil je het hele jaar door (ook in mei) gefaseerd blijven maaien en ecologisch beheren. Lees ook onze tips.

 Draag bij aan de nectarscore

Ook als gemeente kun je meedoen voor de nectarscore. Het principe blijft hetzelfde: je kunt het (geschatte) aantal vierkante meters dat je ecologisch beheerd, doorgeven via onze website, (eventueel) bloemen tellen in één vierkante meter niet-gemaaid gras, en zo ook een nectarscore krijgen. Je kiest er dan bewust voor om het gras in jullie beheer gefaseerd te maaien. 

We kunnen ons voorstellen dat bij een grote oppervlakte (en waarschijnlijk ook nog verschillende locaties) 1m2 tellen te weinig informatie geeft. Je mag gerust voor meerdere locaties 1m2 tellen en insturen. Hou daarbij de volgende werkwijze aan om te kunnen verwerken en vergelijken:

•    Tel het aantal bloemen volgens de lijst van 1m2

•    Vul per locatie het digitale formulier in

•    In het veld voornaam /achternaam vul je ook de naam van de locatie in (zodat jij weet om welke locatie het gaat)

•    Vul bij het aantal m2 gazon en aantal m2 niet gemaaide gazon de oppervlakte in van de locatie waarvan je 1m2 hebt geteld

•    We hopen dat ook gemeenten meedoen met de telling! Voor de gemeente is het goed om de nectarscore te weten en verschil in locaties te zien, maar het draagt ook bij aan de totale resultaten in Nederland. Ga naar deze pagina voor uitleg, formulieren en link naar digitaal formulier

 Deel de boodschap

Geef het goede voorbeeld door te informeren over maaibeleid, en betrek inwoners bij de campagne. Zie ook de FAQ