Professionals

‘Maai Mei Niet’ goed voor biodiversiteit en bewustwording 

In navolging van het Belgische project Maai Mei Niet introduceren Stichting Steenbreek, Flora van Nederland en de Bijenstichting in Nederland een campagne om tuineigenaren en gemeenten ertoe te bewegen anders te gaan maaien. De titel van de campagne slaat op het advies voor tuinbezitters om in de maand mei het gazon of een deel ervan niet of minder te maaien.

Door minder te maaien krijgen onder meer bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. Door het gras maar om de 4 weken te maaien, worden tot tien keer meer bijen aangetrokken, zo blijkt uit de ervaring die ze in Groot-Brittannië hebben met No Mow May. Bovendien is langer gras ook beter bestand tegen droogte en hitte.

Het areaal aan gazons in tuinen in Nederland is gelijk aan de oppervlakte van 11.000 voetbalvelden. Dat betekent dat dat behoorlijke impact kan hebben op de biodiversiteit. Genoeg aanleiding om de campagne van Maai Mei Niet in eerste instantie te richten op tuinbezitters, maar daar kunnen professionals zoals gemeenten een belangrijke rol in spelen: geef het goede voorbeeld door na te denken over je maaibeleid, maar informeer ook tuinbezitters.


Biodiversiteit

Het gras minder vaak maaien levert een bijdrage om de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals aanhoudende hitte en droogte, tegen te gaan. Net zoals minder verharding in de tuin, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte geven om te groeien. 

Het knalgroene, gemillimeterde gazon dat elke week wordt gemaaid, is funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is. Dat minder vaak maaien voordelen heeft, bewijst een inventarisatie van Knack, een Nederlandstalig Belgisch actualiteitenmagazine dat het project Maai Mei Niet in België opzette, samen met onder meer KU Leuven en het ministerie. 

In 2021 werd 145 hectare in de Belgische tuinen niet gemaaid; dat leverde na tellingen van de bloemen 56 kilo nectarsuiker per dag op waarmee de actie dagelijks eten gaf aan meer dan vijf miljoen bijen. 72 procent van de deelnemers merkte meer leven in de tuin en 92 procent van de deelnemers gaf aan in de toekomst minder te gaan maaien. 


Maai Mei Niet

Voor tuinbezitters is het uitgangspunt van Maai Mei Niet – minder maaien – een mooie manier om kennis te maken met de positieve gevolgen van een maandje niet maaien in de eigen tuin. Voor gemeenten is de campagne een aanleiding om zich nog meer bewust te worden van ecologisch bermbeheer. Het doel is hetzelfde: in beide gevallen gaat het om het verhogen van de biodiversiteit. 


Auteur: Hans Bouwman | Beeld: Sjon.nl