Webinar Goed Maaibeleid

In het kader van de publiekscampagne ‘Maai Mei Niet’ organiseerde Stichting Steenbreek  eenmalig een gratis webinar voor gemeenten en andere professionals. 

Sprekers in dit webinar:

Anthonie Stip - Gepassioneerd pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw, afgestudeerd op wilde bijen in het agrarisch gebied en werkzaam voor de vlinderstichting. Anthonie geeft uitleg over een goed ecologisch maaibeheer.

Vivienne van Sante - Stadsdeelmanager wijkonderhoud bij de Gemeente Arnhem (bijvriendelijkste gemeente 2022) en ecologe. Vivienne deelt haar ervaringen uit de praktijk en geeft tips aan andere professionals.

Dick Oosthoek - Als directeur van Stichting Groenkeur stelt Dick professionals in staat om zich kwalitatief te onderscheiden. Hij legt uit hoe het proces verloopt van Kleurkeur, de nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Vakkennis

Het maaien door gemeenten van bermen en groenstroken is niet te vergelijken met het maaien van een gazonnetje door de tuinbezitter. In half natuurlijke graslanden in bermen vraagt het maaien veel vakkennis; de chauffeur van de maaimachine moet een vegetatie kunnen ‘lezen’ om te beoordelen of en welk beheer nodig is en op welke plek. Daarom is een van de eisen van Kleurkeur dat beheerders, inclusief chauffeurs van de maaimachine, een cursus volgen waarin wordt geleerd om door een ‘ecologische bril’ naar hun eigen werk te kijken.

Met betrekking tot Maai Mei Niet: in bermen wordt in het voorjaar al niet vaak gemaaid. Deze periode biedt volgens De Vlinderstichting, een van de ontwikkelaars van Kleurkeur, voor bermbeheerders wel een mogelijkheid om waar dat noodzakelijk is, een overmaat aan stikstof in bermen af te voeren. Juist in het voorjaar, in de maand mei, kan een gefaseerde maaibeurt heel zinvol zijn om het doel – biodiversiteit stimuleren – te bereiken. Het afvoeren van veel stikstof bij het begin van het groeiseizoen kan de bloemrijkdom in dergelijke bermen sterk ten goede komen.