Eindresultaten Maai Mei Niet Nederland 2022

Eindresultaten Maai Mei Niet Nederland 2022

Samenvatting resultaten Maai Mei Niet 2022 in Nederland:

• 41 ha gazon is aangemeld om niet te maaien in mei

• Gemiddeld is 26 mg nectar per m2 niet gemaaid gazon geproduceerd

• In de deelnemende tuinen is dagelijks bijna 10 kg nectarsuiker geproduceerd

• Hiermee kunnen dagelijks ruim 935.000 honingbijen worden gevoed.

• De paardenbloem produceerde het meeste nectar


Gedetailleerde resultaten:

Dit jaar werden 708 gazons aangemeld. In 19% van de gazons werden de bloemen geteld.

In totaal is 41 ha gazon niet gemaaid tijdens de maand mei. De gemiddelde ongemaaide oppervlakte per deelnemende tuin was 1033 m².

In totaal wordt er dagelijks in de gazons van de deelnemende tuinen bijna 10 kg nectarsuiker geproduceerd. Hiermee kunnen dagelijks ruim 935.000 bijen gevoed worden (dit komt overeen met bijna 16 bijenkasten, elk bestaande uit 60.000 bijen).

De berekening gaat uit van de honingbij, diverse wilde bijen gebruiken minder nectar per dag. Dus het werkelijk aantal bijen dat is gevoed is nog meer. De Maai Mei Niet-campagne steekt onze wilde insecten dus duidelijk een hart onder de riem.


De gemiddelde dagelijkse nectarproductie was slechts 26 mg per m². De helft van de tuinen noteerde een dagelijkse nectarproductie minder dan 12 mg per m² en een vierde van tuinen zelfs minder dan 5 mg per m². Te frequent maaien, te veel pesticiden en bemesting bevoordelen het gras in je gazon. Andere planten met bloemen krijgen dus minder kans om zich in je gazon te vestigen. Eén maandje niet maaien heeft daardoor vaak een beperkt resultaat. Een langere inspanning zal dus nodig zijn om je nectarscore op te krikken.

De deelnemers die hun telling hebben ingeleverd hebben een advies ontvangen op basis van hun nectarscore, om dit volgend jaar te verbeteren.

Daarnaast was op diverse plekken in Nederland het voorjaar opmerkelijk droog. Dat heeft waarschijnlijk de ontwikkeling van diverse planten geremd waardoor er in mei ook minder bloemen in de gazons bloeiden.

Welke bloemen zijn het meest geteld en produceren de meeste nectarsuiker?

In totaal zijn er 8603 bloemen per m2 geteld in 133 tuinen. Dit komt overeen met gemiddeld 65 bloemen per m². Het madeliefje is de meest getelde bloem met meer dan 3500 exemplaren! De gewone ereprijs en witte klaver staan op plaats 2 en 3.

De paardenbloem produceert per m² het meeste nectarsuiker en is dus de nectarkampioen. Dit ondanks deze bloem pas de zesde meest getelde bloem is. Kruipend zenegroen, witte klaver, gewoon biggenkruid en knoopkruid vervolledigen de top vijf.

Tot slot:


Deze actie had veel belangstelling en we gaan ervan uit dat veel meer gazons in de maand mei niet zijn gemaaid dan officieel is opgegeven.

Ook zijn blij te merken dat maar liefst 13 gemeenten in Nederland zich officieel hebben aangemeld en hun berm- en gazon beheer hebben aangepast naar een ecologische maaiwijze.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen