Gemeente Bronckhorst gaat 80% van de bermen ecologisch maaien

Gemeente Bronckhorst gaat 80% van de bermen ecologisch maaien

Bermbeheerplan Gemeente Bronckhorst voor 2022

We beheren 80% van het oppervlak van de bermen in Bronckhorst met ecologisch maaibeheer. Dat betekent dat we maaien en het maaisel zoveel mogelijk afvoeren en hergebruiken. We willen ervoor zorgen dat bijen, vlinders en andere insecten voedsel vinden in de berm, en dat ook zoogdieren, vogels en reptielen kunnen profiteren van zaden, insecten en schuilgelegenheid. Daardoor gaan de bermen er anders uitzien omdat de begroeiing op veel plekken hoger en ruiger wordt. Zo zorgen bermen voor verbinding tussen grotere leefgebieden. Op plekken waar de ecologische mogelijkheden (nog) relatief klein zijn en waar verschraling weinig effect heeft passen we klepelen toe. Dit geldt voor ongeveer 20% van de oppervlakte waarvan het grootste deel op kleigrond ligt. En het geldt ook voor de uitzichthoeken bij kruisingen.

Naast ruimte voor planten en dieren blijft het uitgangspunt dat de bermen ook hun andere functies voldoende kunnen vervullen, zoals het ondersteunen van het wegdek en het opvangen van regenwater dat van de weg afstroomt.

Via de link kunt u het plan en uitgangspunten lezen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen