Gemeente Hengelo maait ecologisch

De Hengelose gemeenteraad heeft gekozen voor ecologisch maaibeheer. Dat betekent dat we op veel plekken van kort gemaaide gazons naar kruidenrijke bermen en grasstroken gaan. Gildebor gaat, vanaf dit voorjaar, op veel plekken anders maaien dan u gewend bent. Dit alles om het evenwicht in de natuur terug te brengen, want de biodiversiteit staat onder druk.

In de afgelopen jaren werden veel bermen en grasstroken gemiddeld 26x per jaar gemaaid. Dat komt neer op ongeveer eenmaal per week in het groeiseizoen. Op iets meer dan 100 hectare werd de afgelopen jaren al op een andere manier gemaaid: twee keer per jaar, met afvoer van het maaisel. Vanaf dit voorjaar wordt dit uitgebreid naar 236 hectare. De keuze voor ecologisch maaibeheer komt ten goede aan de biodiversiteit. Ecologisch maaien betekent dat we op veel plekken minder vaak maaien. We laten de natuur wat meer met rust. Op www.hengelo.nl/hengelobloeit kunt u zien wat dit voor uw wijk of straat betekent.

Over de schrijver
Reactie plaatsen