"Maai mei niet ook goed voor kieskeurige bijen"

Aan diverse plantensoorten die in het gazon groeien wordt vaak weinig waarde gehecht. Maar het tegendeel is waar. Er zijn diverse bijensoorten die juist de bloemen van deze planten bezoeken als je ze door niet te maaien in bloei laat komen.

En dat zijn niet alleen algemeen voorkomende bijensoorten die in vele tuinen voorkomen, zoals de honingbijen en enkele algemene hommelsoorten. Zo is de Paardenbloembij gespecialiseerd in het verzamelen van voedsel op de paardenbloemen. Deze zandbij is vrij zeldzaam en bezoekt naast de paardenbloem ook de bloemen van de Muizenoor en het Gewoon biggenkruid, eveneens planten die vaak in het gazon te vinden zijn. Doordat de rozetbladeren plat groeien, worden ze niet afgemaaid. Stop je even met maaien, dan groeien al snel de bloemstengels en komen de planten tot bloei.


Paardenbloembij Andrena humilis (Henk Wallays) 

Een andere belangrijke plant is de Gewone ereprijs, die veelvuldig bezocht wordt door de Ereprijszandbij. Deze kleine zwart-rode bij wordt vaak niet als bijensoort herkend en bezoekt graag de kleine bloemen van deze plant.

Daarnaast bloeien in een niet gemaaid gazon al snel witte-rode klavers. Deze bloemen zijn geliefd bij diverse hommelsoorten, maar worden ook bezocht door de zeldzame klaverdikpoot en de donkere klaverzandbij. Tenslotte noemen we nog de Pinksterbloem, die een belangrijke waardplant is voor het Oranjetipje.

Wil je weten welke bloemen straks in jouw niet-gemaaide gazon bloeien? Kijk dan op de "Wat herken ik"-pagina van maaimeiniet.nl. Op deze pagina vind je ook enkele insectensoorten beschreven die deze bloemen bezoeken.

Als je nu al eens kijkt welke bloemen in jouw gazon voorkomen, dan is eind mei het tellen van 1 m² om je nectarscore te berekenen nog makkelijker. Dus maai de maand mei niet, geniet van de bloemen en insecten in je tuin en tel eind mei de bloemen in je gazon, zodat jij weet aan hoeveel bijen jouw gazon voedsel biedt!

Wil je elke maand meer lezen over een wilde bijensoort? Neem dan een gratis abonnement op de maandelijkse gratis Bijenportretten van de Bijenstichting 

Over de schrijver
Reactie plaatsen